Låne Scooter fra Kaj's MC

Nørrekobbel 13, 6400 Sønderborg tlf. 74 43 63 00

Låneaftale for scooter mens kundens scooter er på værksted

Lånescooter er til kunder, der har brug for et køretøj mens deres eget er til service og
reparationer hos Kaj`s MC

Ny scooter og kernekunde.

Hvis Låners scooter er købt, service er overholdt og evt. Andre repartioner er udført hos os, er lån af scootererens salgsdato gratis.
herefter er prisen 50 kr. Pr dag. For overstående skal servicebog forevises

Brugt scooter.

Ejere af scootere der er i færdselsmæssig korrekt stand men ikke købt hos Kaj`s MC
og ikke kernekunder på vores værksted kan låne scooter for 100 kr pr. dag

Forbrug.

Benzin/oile står for låners regning.
Benzintanken kan rumme 5 l. 15,5 benzinhøjde fra bunden, er at betragte som fuld,
herefter er mangel pr. 2 cm. = 1 liter benzin

!!! Vigtigt !!!

Låneren hæfter for skader der sker i låneperioden. Dette gælder også motorskade
hvis låneren ikke holder øje med oilestanden. Derfor er det vigtigt at låner og udlåner,
Kontrollerer og er enig om hvilken skader der evt. kun være inden den lånes ud.

Al køresel med det lånte køretøj skal ske i overenstemmelse med 
færdselsloven.